-->
Varen? s D?mou.cz

Dom�c� pek�rny - nov� web o dom�c�m pe�en� chleba

Varen? s D?mou
Varen? s D?mou.cz

Recepty
Nov� recepty
Nejobl�ben�j��
Vyhled�v�n�

Vlolit recept

Predkrmy tepl�
Predkrmy stud.
Pol�vky
Mou�n�ky
Sladk� j�dla
Masit� j�dla
Bezmas� j�dla
Ryby
Sal�ty
P��lohy
T�stoviny
Lu�t�niny
Zava�eniny
Marmel�dy
N�poje
V�noce
D�len� strava
Dom�c� pe�ivo
Bezlepkov� recepty
Ruzn�


Rov puding

Autor: wowo - dal recepty
   Hodnocen: 51%      

Suroviny:
Re 100 g, sjov mlko 250 ml, rozinky 50 g, bann 2 ks, 5 polvkovch lic kakaa nebo karobu


Postup:
Dobe uvaenou ri rozmixujeme s mlkem, rozinkami, kakaem, zlehka vmchme bann a dobe vychladme.

Nzory tenek

Ilja 6.2. 20:18  

hmmmmmmmmm-mam!

V nzor:

Jmno:

Nejste pihlen(a). Je lep se nejdve pihlsit.