-->
Varen? s D?mou.cz

Dom�c� pek�rny - nov� web o dom�c�m pe�en� chleba

Varen? s D?mou
Varen? s D?mou.cz

Recepty
Nov� recepty
Nejobl�ben�j��
Vyhled�v�n�

Vlolit recept

Predkrmy tepl�
Predkrmy stud.
Pol�vky
Mou�n�ky
Sladk� j�dla
Masit� j�dla
Bezmas� j�dla
Ryby
Sal�ty
P��lohy
T�stoviny
Lu�t�niny
Zava�eniny
Marmel�dy
N�poje
V�noce
D�len� strava
Dom�c� pe�ivo
Bezlepkov� recepty
Ruzn�


Zeleninov alt s klkami lucerny

Autor: esli - dal recepty
   Hodnocen: 9%      

Suroviny:

Postup:
Recept: http://www.vitainspiracieprekazdeho.blogspot.sk/2012/07/zeleninovy-salat-s-klickami-lucerny.html

Nzory tenek

emma 16.5. 16:20  

skouela jsem to dobr

maarcy 21.11. 10:43  

Na salt s "klkami" moc chu nemm...

V nzor:

Jmno:

Nejste pihlen(a). Je lep se nejdve pihlsit.